Słowo na dziś

I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza (…).

Księga Ezechiela 36,26

Serce jest uważane za siedlisko osobowości człowieka. W nim są podejmowane wszystkie decyzje – jest to nasze „centrum dowodzenia“. Jesteśmy takimi, jakie jest nasze serce. Nasuwa się więc pytanie: jest ono dobre czy złe? Biblia ocenia je w następujący sposób: „Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka“ (Ew. Mar. 7,21-23). Nasze serce jest więc zepsute i jest źródłem wszelkich złych czynów w naszym życiu.

By to zmienić, potrzebujemy nowego serca. Bóg chce je nam podarować, aby dogłębnie zmienić nasze wnętrze. Jeśli przyznamy się do tego, że jesteśmy duchowo zepsuci i przez to zasłużyliśmy na Boży sąd, On da nam nowe życie na podstawie ofiarnej śmierci Jezusa Chrystusa. Możemy wiarą uchwycić się tego, że w Jego śmierci nasze złe serce zostało osądzone i skazane.

Jednak uważajmy, gdyż to stare, złe źródło, pozostaje w nas. Pomimo że posiadamy nowe życie, które nas uzdalnia do takiego postępowania, aby podobać się Bogu, nasza stara natura chce skłonić nas do grzechu. Jednak z pomocą Pana Jezusa możemy ignorować jej podszepty, postępując w zgodzie z „nowym sercem“, darowanym nam przez Boga.
Czytanie na dziś: Ez. 16,1-34 · Ps. 119,97-112