Słowo na dziś

Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu.

Ewangelia Jana 8,34

To bardzo mało prawdopodobne, że ktokolwiek z nas kiedyś widział niewolnika, ponieważ niewolnictwo zostało zniesione w dziewiętnastym wieku. Obowiązująca obecnie Deklaracja Praw Człowieka, uznaje każdą formę niewolnictwa za nielegalną.

Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Czy ktoś może wyobrazić sobie większe upokorzenie dla człowieka niż bycie pod bezwzględnym panowaniem innego człowieka, który jest jego właścicielem, nie mówiąc już o brutalności z jaką przeważnie niewolnicy się spotykali. Byli tańsi niż zwierzęta i podobnie też się z nimi obchodzono. Nawet ci niewolnicy, którzy mieli dobrych panów, opłakiwali swój brak wolności. Jak bardzo się cieszyli, kiedy zostali uwolnieni!

Czy niewolnictwo na pewno odeszło w przeszłość? Według słów Jezusa, każdy kto popełnia grzech jest niewolnikiem najgorszych tyranów, jacy kiedykolwiek istnieli: grzechu i szatana. Szatan nienawidzi nas i robi co tylko w jego mocy aby doprowadzić nas do ruiny.

Czy jest dla nas jakaś nadzieja, dla ludzi którzy są pod niewolą grzechu? Nowy Testament ogłasza dla nas wolność. Poprzez swoją śmierć Pan Jezus zniweczył dzieła Szatana i wykupił ludzi dla siebie. Nikt nie musi służyć diabłu. Ktokolwiek to czyni, pozostaje w więzach grzechu z własnej woli i nie może cieszyć się wolnością zbawienia. Ktokolwiek odwróci się od swoich grzechów do Jezusa Chrystusa jest prawdziwie odkupiony i doświadczy życia w wolności, i radości z życia wiecznego.

Czytanie na dziś: Oze. 4,1-19 · Jak. 2,1-13