Strona główna

“I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” Dzieje Apostolskie 2:42

 

Zapraszamy w czwartki o godzinie 18:00 na studium
Pierwszego Listu Apostoła Pawła Do Koryntian 


Prosimy o przekazywanie darowizn na rachunek bankowy Zboru:

43 1140 2004 0000 3702 7935 1777

Kościół Wolnych Chrześcijan w RP

Zbór w Lublinie

20-064 Lublin, ul. Prusa 4a

 

„I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” Dzieje Apostolskie 4,12

Bóg wiedząc o tym nie pozostawia nas samych sobie w naszej bezradności wobec problemu grzechu lecz daje nam ofertę łaski. Dlatego posłał do nas Wybawiciela, Jezusa Chrystusa. Nie ma w nikim innym zbawienie jak tylko w Nim ani też innego Zbawcy, jak tylko Jezus. Bóg ustanowił swojego Syna Przewodnikiem oraz Zbawicielem i niema żadnej wyższej instancji, która mogłaby to kiedykolwiek zmienić.