Spotkanie wiernych

Siedziba

Zapraszamy!!! Niedzielne Nabożeństwo o godzinie 11.00.