Aktualności

Słowo na dziś

Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu. Ewangelia Jana 8,34 To bardzo mało prawdopodobne, że ktokolwiek z nas kiedyś widział niewolnika, ponieważ niewolnictwo zostało …

Słowo na dziś Read More »

Słowo na dziś

Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. List do Efezjan 4,30 To, co jest „zapieczętowane“ lub „opieczętowane“ jest postanowione, potwierdzone i prawnie zabezpieczone. Testament, który został …

Słowo na dziś Read More »

Słowo na dziś

Bo choć sprawiedliwy siedem razy upadnie, jednak znowu się podniesie; lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu. Przypowieści Salomona 24,16 Czy przeżyłeś duchową porażkę? Czujesz się winny i zastanawiasz się, jak …

Słowo na dziś Read More »