Chrzest w naszym Zborze

Lipcowy weekend 17-18 był bardzo obwity i dobrym czasem w naszym zborze. Był to czas nie tylko wzrastania w słowie, ale także mieliśmy możliwość oglądania skutków działania tego słowa.  Podczas niedzielnego nabożeństwa odbył się chrzest Agnieszki i Krzysztofa.

Chrystus dla tych dwojga ludzi stał się Panem i Zbawicielem. Pragną iść jego drogą, razem z nim w jego śmierci zanurzyć się i mieć udział w jego zmartwychwstaniu. Dziś pragną oni zawrzeć to przymierze z Bogiem. Dziękujemy Bogu za Agnieszkę i Krzysztofa. Dziękujemy, że możemy być świadkami tak wielkiego wydarzenie – powiedział brat Stanisław Cichosz.

Słowem podczas nabożeństwa podzielił się z nami goszczący w Lublinie brat Dariusz Laskowski.

Chrzest to dopiero start zwycięskiego życia, to jest dopiero początek przygody z Bogiem. W Liście do Rzymian w pierwszym rozdziale czytamy: Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona, bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Apostoł Paweł mówi, że nie wstydzi się ewangelii, ewangelii Chrystusowej w niej jest moc. Co to znaczy? Znaczy to, że ona przemienia ludzkie życie. Nie zmienia się tylko religia, nie zmienia się jakiś pogląd. Nie zmienia się jakaś wspólnota. Ale zmienia się życie. To życie, jest życiem samego Boga, Boga w nas. Ludzie patrząc na nas nie chcą widzieć nas oni chcą widzieć Boga. To nie znaczy, że my się stajemy Bogiem, ale to Bóg przejawia się przez nasz charakter, mówienie i postępowanie. My, jako ludzie nie mamy mocy zmienić swojego życia, to może zmienić tylko Bóg poprzez swoją moc – mówił w swoim słowie brat Dariusz Laskowski.

Po nabożeństwie odbyło się agape, dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna za pomoc w organizacji tego dobrego czasu w naszym zborze. Mamy wielkie nadzieje, że nadchodzi czas większej aktywności naszego zboru po okresie trudnym dla wszystkich, kiedy zgromadzenia i spotkania były w dużym stopniu ograniczone.

Jeszcze raz dziękujemy gościom, którzy nas odwiedzili w tym czasie zapraszamy jak najczęściej jest to dla nas wszystkich wielka przyjemność gościć braci z różnych stron Polski, słuchać i widzieć, że prowadzi nas jedna wiara.

Na naszej stronie opublikujemy materiały z tego wydarzenia zapraszamy do odwiedzania i aktywnego tworzenia naszej strony kwchlublin.pl