Bóg wiedząc o tym nie pozostawia nas samych sobie w naszej bezradności wobec problemu grzechu lecz daje nam ofertę łaski. Dlatego posłał do nas Wybawiciela, Jezusa Chrystusa. Nie ma w nikim innym zbawienie jak tylko w Nim ani też innego Zbawcy, jak tylko Jezus. Bóg ustanowił swojego Syna Przewodnikiem oraz Zbawicielem i niema żadnej wyższej instancji, która mogłaby to kiedykolwiek zmienić.

“I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie,
w łamaniu chleba i w modlitwach”
– Dzieje Apostolskie 2:42

Zapraszamy w czwartki o godzinie 18:00 na Studium Biblijne